กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ)

สร้างเมื่อ: 31/03/2014 อ่าน: 504 ครั้ง


กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา วุฒิปวช. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-11 เมษายน 2557

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ขึ้นไป หรือได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สถานที่รับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร อาคารส่งเสิมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 3-11 เมษายน 2557 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร:
http://www.doae.go.th/uploads/doae-20140331-133647.pdf