กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2016 อ่าน: 1,302 ครั้ง


กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรีในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
2. พนักงานนำชม จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ โบราณคดี การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยว
3. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่า การบัญชี การตลาด การจัดการทั่วไป เลขานุการ การขาย การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่า อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
6. นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่า โยธา สำรวจ ก่อสร้าง
7. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400 บาท
- ป.6 มีใบขับขี่รถยนต์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันราชการ เวลา 08.30-15.30 น.

ระกาศรับสมัคร