โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

สร้างเมื่อ: 12/01/2016 อ่าน: 873 ครั้ง


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาการเงิน/การบัญชี หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ ตรงตามวิชาเอก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น.-16.30น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร.0-4266-0442-5

ประกาศรับสมัคร