โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครครูดูแลนักเรียนประจำหอพักหญิง 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/01/2016 อ่าน: 878 ครั้ง


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครครูดูแลนักเรียนประจำหอพักหญิง จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูดูแลนักเรียนประจำหอพักหญิง จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เพศหญิง สถานภาพโสด สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือจิตวิทยาและการแนะแนว หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ ตรงตามวิชาเอก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น.-16.30น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร.0-4266-0442-5

ประกาศรับสมัคร