โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 06/01/2016 อ่าน: 1,266 ครั้ง


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. พนักงานวิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่รับรองใน สาขาวิชาเอกเคมี หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ ตรงตามวิชาเอกหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
2. พนักงานวิทยาศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่รับรองใน สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ ตรงตามวิชาเอกหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
อัตราเงินเดือน: 13,800 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น.-16.30น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร.0-4266-0442-5

ประกาศรับสมัคร