สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ

สร้างเมื่อ: 04/01/2016 อ่าน: 1,478 ครั้ง


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 4-8 มกราคม 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานคุมประพฤติ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,680 บาท + ค่าครองชีพ 3,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และจิตวิทยา หรือ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และจิตวิทยา หรือ
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา

**รายละเอียดได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ ผู้สนใจจะสมัคร โปรดโทรสอบถามกับทางสำนักงานอีกครั้งก่อนที่ไปสมัคร**

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 4-8 มกราคม 2559 ในวันและเวลาราชการ โทร.042 630801 , 042 615119