โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกพลศึกษาและสุขศึกษา

สร้างเมื่อ: 25/12/2015 อ่าน: 575 ครั้ง


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2558

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่รับรองใน สาขาวิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ ตรงตามวิชาเอกหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น.-16.30น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร.0-4266-0442-5

ประกาศรับสมัคร