ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครครูอัตราจ้าง

สร้างเมื่อ: 02/11/2015 อ่าน: 1,191 ครั้ง


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้างประจำห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย หรือสาขาวิชาเอกประถมศึกษา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558  โทร. 0-4269-4035

ประกาศรับสมัคร