โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สร้างเมื่อ: 01/11/2015 อ่าน: 725 ครั้ง


โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤศจิกายน 2558

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11230 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนลยีสิ่งแวดล้อม

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-4261-1285 ต่อ 1252

ประกาศรับสมัคร