กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 16/10/2015 อ่าน: 461 ครั้ง


กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 26-30 ตุลาคม 2558

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการทั่วไป ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร ทางการเงินและการคลัง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 26-30 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2579-3690

ประกาศรับสมัคร