โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักเครื่องคอมพิวเตอร์

สร้างเมื่อ: 14/10/2015 อ่าน: 609 ครั้ง


โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-26 ตุลาคม 2558

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8,150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางคอมพิวเอตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 14-26 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-4261-1285 ต่อ 1252

ประกาศรับสมัคร