สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) จำนวน 1 อัตรา

สร้างเมื่อ: 16/06/2015 อ่าน: 1,422 ครั้ง


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 15-26 มิถุนายน 2558

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 68 ประจำปี 2559
ชื่อตำแหน่ง: อาสาพัฒนา (อสพ.) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 15-26 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4261-1482