โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สร้างเมื่อ: 23/05/2015 อ่าน: 566 ครั้ง


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-27 พฤษภาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถานบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่รับรอง ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามวิชาเอก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีใบประกอบวิชาชีพครู

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 15-27 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น.-16.30น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 042-660442-5 (ต่อ 101)

ประกาศรับสมัคร: http://www.xn--12clj3d7bc4c0cbcc.net/upload/mukdahan23052558.pdf