กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครฯ ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

สร้างเมื่อ: 06/03/2014 อ่าน: 546 ครั้ง


กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-11 มีนาคม 2557

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร: พนักงานราชการ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ ทางบุคลากร ทางบริหารธุรกิจ) หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา)

สถานที่รับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคารเบญจสิริกิติ์ สังกัดสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝ่ายบริหหารทั่วไป (ชั้น3) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 4-11 มีนาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร
http://www.doae.go.th/uploads/doae-20140304-163907.pdf