สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 16 อัตรา

สร้างเมื่อ: 09/02/2015 อ่าน: 1,039 ครั้ง


สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 16 อัตรา วุฒิปริญญาตรี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:
1. ตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน 5 อัตรา
2. ตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
4. ตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
5. ตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาเอกพลศึกศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: เป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ซึ่งทุกตําแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามคําสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า สามปีนับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย และต้องมีตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง หรือ 5 คาบ ต่อสัปดาห์ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีโดยผู้มีอํานาจอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาแล้ว

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร. 0-3457-9208

ประกาศรับสมัคร: http://www.kroojobs.com/upload/kanchanaburi09022558.pdf