ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาในจังหวัดกาญจนบุรี

สร้างเมื่อ: 09/01/2015 อ่าน: 1,631 ครั้ง


ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาในจังหวัดกาญจนบุรี (วุฒิปริญญาตรี) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มกราคม 2558

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงาน
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาในจังหวัดกาญจนบุรี
อัตราเงินเดือน:
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
1. ชาย – หญิง  อายุไม่เกิน  27 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยสะสม  2.50 ขึ้นไป
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต  บุคคลดี  มีมนุษยสัมพันธ์ดี  และมีใจรักในการให้บริการ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มกราคม 2558 หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2208-7714-15

ประกาศรับสมัคร: http://goo.gl/5kjTxq