สสจ.กาญจนบุรี รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

สร้างเมื่อ: 20/12/2014 อ่าน: 374 ครั้ง


สสจ.กาญจนบุรี รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-30 ธันวาคม 2557

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเซลล์วิทยา ทางพยาธิวิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่กระทรวงสาธารณสุขผลิต
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือเทียบเท่า หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้ จากสถาบันที่กระทรวงสาธารณสุขผลิต

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 22-30 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3462-2982-3 ต่อ 110

ประกาศรับสมัคร: http://www.xn--12clj3d7bc4c0cbcc.net/upload/kanchanaburi20122557.pdf