สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 2556

สร้างเมื่อ: 16/12/2013 อ่าน: 612 ครั้ง


สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รายละเอียด
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวที่ ก.พ. รับรอง

สมัครได้ที่: สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 8 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Website: http://www.cifs.moj.go.th/