ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครฯ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/02/2014 อ่าน: 481 ครั้ง


ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2557

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร: พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตาราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต หรือได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรประมวลผลทำงานจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการหรือบริษัทมาแล้ว หรือได้เคยผ่านการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2557 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.doae.go.th/uploads/doae-20140208-095305.pdf