5 โรงเรียน ในจังหวัดตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

 29 ต.ค 2561    9,057 ครั้ง

5 โรงเรียน ในจังหวัดตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนละ 1 อัตรา
โรงเรียนวัดปากปรน อำเภอหาดสำราญ วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 โทร.06-1594-5492
โรงเรียนวัดหนองสมาน  อำเภอหาดสำราญ บัดนี้ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โทร.0-7520-8789
โรงเรียนวัดหนองเป็ด อำเภอย่านตาขาว  บัดนี้ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว อำเภอเมือง  วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนบ้านบกหัก  อำเภอหาดสำราญ วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 โทร.08-1476-3254


ประกาศรับสมัคร