(แก้ไขใหม่) โรงเรียนบ้านไร่ รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขา

 10 ก.ค 2562    4,645 ครั้ง

(แก้ไขใหม่) โรงเรียนบ้านไร่ รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขา 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง สาขาหรือวิชาเอกทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก: มีวุฒิการศึกษาไมต่ำกว่าระดับปริญญาตรีวิชาชีพครู ทุกสาขา

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านไร่ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร