(ด่วน) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รับสมัครเภสัชกร จำนวน 2 อัตรา

 13 ก.พ 2561    842 ครั้ง

(ด่วน) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รับสมัครเภสัชกร จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครเภสัชกร
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัคร เภสัชกร เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต
2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
3. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้ยกเว้นการรับราชการทหาร
4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
5. จบการศึกษาทางบริบาลเภสัชกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง
เมื่อได้รับบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-จะได้รับอัตราเงินเดือน
o สำหรับเภสัชกรจบ 6 ปีเริ่มต้น 22,800 บาท
-เงินเพิ่มค่าคุณวุฒิ5,000 บาท
-เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ส.) 1,500 หรือ 3,000 บาท(ตามตำแหน่ง)
-เงินเพิ่มพิเศษสำหรับเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว 5,000 บาท
-สิทธิประกันสังคมของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
-สิทธิในการอยู่เวรนอกเวลาราชการ
o อัตราค่าตอบแทน
 (1) เวรคลินิกพิเศษ 250 บาท/ชม.
- เวลา 06.00-08.00 น. วันราชการ
- เวลา 16.00-20.00 น. วันราชการ
- เวลา 08.00-12.00 น. เสาร์-อาทิตย์
 (2) เวรผลัด 8 ชั่วโมง
- เวลา 08.00-16.00 น. วันหยุดราชการ 1,200 บาท/8 ชม.
- เวลา 16.00-24.00 น. ทุกวัน 1,440 บาท/8 ชม.
- เวลา 00.01-08.00 น. ทุกวัน 1,440 บาท/8 ชม.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หน่วยวิชาการเภสัชกรรม 02-244-3140


ประกาศรับสมัคร