(ครั้งที่ 2) สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 11 ต.ค 2561    2,575 ครั้ง

(ครั้งที่ 2) สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-31 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
คุณวุฒิปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาการจัดการ การจัดการทั่วไป การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การเงินการธนาคาร พณิชยกรรม
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันพยาธิวิทยา ตั้งแต่วันที่ 8-31 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.00 น.) โทร.0-2354-8208 ถึง 15 ต่อ 223

ประกาศรับสมัคร