(ครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร

 9 ม.ค 2562    1,937 ครั้ง

(ครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร 1 อัตรา ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
อัตราเงินเดือน: 19,500 บาท

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2562 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2529-0674-9 ต่อ 446 หรือ 0-2909-1434

ประกาศรับสมัคร