โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์

 11 มิ.ย 2562    1,541 ครั้ง

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-13 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เพศชาย)
1. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนต้องการ
2. หากมีความรู้ความสามารถในการสอนคอมพิวเตอร์ (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งสาขาคอมพิวเตอร์
3. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และสอนคอมพิวเตอร์ได้  และมีผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์
(จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 11-13 มิถุนายน 2562 โทร.0-3448-1464 หรือ 08-9895-1015

ประกาศรับสมัคร