โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการครู เอกภาษาไทย

 12 ก.พ 2561    1,311 ครั้ง

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-14 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนด
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 9-14 กุมภาพันธ์ 2561 โทร.0-7530-2197 หรือ 08-7206-4964

ประกาศรับสมัคร