โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา

 11 ต.ค 2561    4,410 ครั้ง

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ครูผู้สอน วิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
2. ครูผู้สอน วิชาเอกหูหนวกศึกษา จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท ปริญญาตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 12-18 ตุลาคม 2561 เว้นวันหยุดราชการ โทร. 034-332309

ประกาศรับสมัคร