โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

 10 ม.ค 2562    3,008 ครั้ง

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-14 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ปริญญาตรีสมัครได้

ผู้สมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 7-14 มกราคม 2562

ประกาศรับสมัคร