โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา

 5 ธ.ค 2561    4,404 ครั้ง

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-11 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1. จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 2 คน
2. จ้างเหมาบริการแม่บ้าน จำนวน 2 คน
3. จ้างเหมาบริการ คนสวน จำนวน 1 คน
อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องบริหารทั่วไป โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 4 -11 ธันวาคม พ.ศ.2561 ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)  โทร  044-381-17

ประกาศรับสมัคร