โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 8 อัตรา

 10 ก.ย 2562    6,747 ครั้ง

โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-25 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน
**โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สังกัด อบจ.ขอนแก่น**
1. ครูช่วยสอน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2. ครูช่วยสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
3. ครูช่วยสอน  วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
4. ครูช่วยสอน วิชาเอกสังคมศึกษา ฯ จำนวน 1 อัตรา
5. ครูช่วยสอน วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
6. ครูช่วยสอน วิชาเอกดนตรี จำนวน 1 อัตรา
7. ครูช่วยสอน วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 11-25 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 0-4345-0587 หรือ 09-3326-1351

ประกาศรับสมัคร