โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

 6 ส.ค 2562    4,245 ครั้ง

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10735 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับปวส./อนุปริญญา ทุกสาขาวิชา เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัคร

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร