โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

 4 เม.ย 2562    3,492 ครั้ง

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 3-9 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูอัตราจ้าง วิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา
2. ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย 1 อัตรา
** มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ**
อัตราเงินเดือน 13860 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3-9 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร