โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

 1 มิ.ย 2562    3,713 ครั้ง

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มิถุนายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
1. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,860 บาท ** ปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ**

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มิถุนายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
2. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 1 อัตรา เงินเดือน 10,735 บาท ** ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง (เพศชาย)**
3. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา เงินเดือน 10,735 บาท ** ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง (เพศหญิง)**

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศรับสมัคร