โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

 8 พ.ค 2562    5,940 ครั้ง

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์พื้นเมือง  1 อัตรา เงินเดือน: 12,000 - 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 7-14 พฤษภาคม 2562
2. เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์  1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤษภาคม 2562
3. เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน  1 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2562

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานกลุ่มอำนวยการและบริหารงบประมาณ ตึกเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร