โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปศึกษา

 3 พ.ย 2561    1,513 ครั้ง

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 12,000 - 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกศิลปศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานกลุ่มอำนวยการและบริหารงบประมาณ ตึกเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2561 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร