โรงเรียนเบญจมราชูทิศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 3 ธ.ค 2561    3,562 ครั้ง

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 3-12 ธันวาคม 2561  

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15050 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป หรือวิชาเอกเคมี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 3-12 ธันวาคม 2561  ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.075-447004

ประกาศรับสมัคร