โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

 2 ส.ค 2562    1,625 ครั้ง

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.075-447004 075-447005

ประกาศรับสมัคร