โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

 6 ม.ค 2562    4,091 ครั้ง

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2-25 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน ในโครงการ English Programme 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15050 - 25000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีวิชาเอก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หรือวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโท ที่เกี่ยวข้องกับวิชาสังคมศึกษาฯ ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี โดยผ่านการทดสอบ TOEFL ระดับ 550 หรือ TOEIC ระดับ 600 หรือ IELTS ระดับ 5.5 หรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือสำเร็จหลักสูตรนานาชาติ (International Program)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ำนักงานโครงการ English Programme อาคาร 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 2-25 มกราคม 2562  เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร