โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ฯ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 5 ม.ค 2562    3,235 ครั้ง

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 3-11 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีวุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถปฏิบัติงานในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ได้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องงานสารบรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 3-11 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร