โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา

 9 พ.ค 2562    1,886 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นครู
1. วิชาเอกภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ) 1 อัตรา เงินเดือน 25000 บาท
2. วิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา เงินเดือน: 12000 บาท (ปริญญาตรี /มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ)
3. วิชาเอกดนตรี 1 อัตรา เงินเดือน: 12000 บาท (ปริญญาตรี /มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ)
4. วิชาเอกเทควันโด 1 อัตรา เงินเดือน: 12000 บาท (ปริญญาตรี /มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4327-2962

ประกาศรับสมัคร