โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา

 7 เม.ย 2562    5,139 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-29 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นครูโครงการศักยภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562
1. วิชาเอกภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ) 1 อัตรา เงินเดือน 35000 บาท
2. วิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา เงินเดือน: 15000 บาท (ปริญญาตรี /มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ)
3. วิชาเอกดนตรี 1 อัตรา เงินเดือน: 15000 บาท (ปริญญาตรี /มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ)
4. วิชาเอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือน: 15000 บาท (ปริญญาตรี /มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ)
5. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน: 15000 บาท (ปริญญาตรี /มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ)
6. วิชาเอกเทควันโด 1 อัตรา เงินเดือน: 15000 บาท (ปริญญาตรี /มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 9-29 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4327-2962

ประกาศรับสมัคร