โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

 14 เม.ย 2562    3,081 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2562

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา
วิชาเอก ภาษาไทย
มีใบประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตการสอน
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2562
ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
โทร 074 302555 หรือ 089 7321553
เอกสารรับสมัคร
สำเนาใบทรานสคริป 1 ฉบับ
สำเนาใบปริญญา รับรอง 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

ประกาศรับสมัคร