โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) รับสมัครครูผู้สอนเอกพลศึกษา

 9 ก.ย 2562    2,358 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) รับสมัครครูผู้สอนเอกพลศึกษา 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2562

รายละเอียด
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)  รับสมัคร ครูผู้สอนเอกพลศึกษา 1 อัตรา
เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร ใช้สำเนาอย่างละ 1 ฉบับ ดังนี้
-ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ    
-Transcript(ผลการเรียน)
-บัตรประจำตัวประชาชน
-ทะเบียนบ้าน        
-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู        
-แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
-รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  1รูป
สมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 ก.ย.2562 (จ.-ศ. 09.00 – 16.00 น.)
กองการศึกษา ชั้น 4 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา    
สอบถามรายละเอียด 074-302555 ต่อ 419 / 089 7321553

ประกาศรับสมัคร