โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

 2 พ.ย 2561    1,787 ครั้ง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ
อัตราเงินเดือน: 9597 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานอำนวยการและบริหารงบประมาณ อาคาร 1   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร