โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา

 8 เม.ย 2562    4,854 ครั้ง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-24 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอนและครูประจาหอพักนักเรียน
1. วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
2. วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
3. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ตามสาขาวิชาเอก หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถพักอาศัยอยู่หอพักในโรงเรียนได้

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-24 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถาม  044-395043
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา สังกัด อบจ.นครราชสีมา

ประกาศรับสมัคร