โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

 6 ก.พ 2562    2,574 ครั้ง

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5- 11 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
– ลูกจ้างชั่วคราว   ตำแหน่ง นักการภารโรง (เพศชาย)    จำนวน 1 อัตรา
– ลูกจ้างชั่วคราว    ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ร้านค้าฝึกอาชีพนักเรียน)   จำนวน 2 อัตรา
2.คุณสมบัติของผู้สมัคร
– จบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป
– มีสัญชาติไทย
– อายุมีต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
นักการภารโรง (เพศชาย)
-มีความรู้ความสามารถด้านงานช่าง เช่น ช่างไม้ หรือช่างไฟฟ้า มีความรู้ด้านงานเกษตร ฯลฯ
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ร้านค้าฝึกอาชีพนักเรียน)
-เพศหญิง
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
-มีใจรักงานบริการ
-ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน       ลูกจ้างชั่วคราว    9,000 บาท
4.ติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรับสมัคร