โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

 8 ม.ค 2562    2,261 ครั้ง

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 มกราคม 2562

รายละเอียด
1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
– ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ   ตำแหน่ง คนงาน หอพัก    จำนวน 1 อัตรา
– ลูกจ้างชั่วคราว      ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ร้านค้าฝึกอาชีพนักเรียน   จำนวน 2 อัตรา
2.คุณสมบัติของผู้สมัคร
– จบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป
– มีสัญชาติไทย
– อายุมีต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คนงาน หอพัก
-เพศหญิง
-มีหน้าที่ดูแลทำความสะอาดหอพัก ดูแลซ่อมแซมเสื้อผ้านักเรียน
-เป็นผู้ช่วยครูหอพักในการดูแลนักเรียน
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ร้านค้าฝึกอาชีพนักเรียน
-เพศหญิง
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
-มีใจรักงานบริการ
-ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน       ลูกจ้างชั่วคราว    9,000 บาท

4.ติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 8-14 มกราคม 2562 โทร. 0-5202-0351 , 08-1882-8550

ประกาศรับสมัคร