โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

 30 ธ.ค 2561    2,777 ครั้ง

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562

รายละเอียด
 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
– ลูกจ้างชั่วคราว      ตำแหน่ง นักการภารโรง (เพศชาย)   จำนวน 1 อัตรา
– ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ   ตำแหน่ง คนงาน (หอพัก)    จำนวน 1 อัตรา
2.คุณสมบัติของผู้สมัคร
– จบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป
– มีสัญชาติไทย
– อายุมีต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
นักการภารโรง (เพศชาย)
-มีความรู้ความสามารถด้านช่าง เช่น ช่างไม้ ช่างปูน หรือช่างไฟฟ้า มีความรู้ด้านงานเกษตร
-ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คนงาน (หอพัก)
-เพศหญิง
-มีหน้าที่ดูแลทำความสะอาดหอพัก ดูแลซ่อมแซมเสื้อผ้านักเรียน และดูแลความเรียบร้อยในหอพัก
-เป็นผู้ช่วยครูหอพักในการดูแลนักเรียน
-ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน       ลูกจ้างชั่วคราว    9,000 บาท
4.ติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 โทร. 0-5202-0351 , 08-1882-8550

ประกาศรับสมัคร