โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ยะลา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฎศิลป์

 3 พ.ย 2561    1,584 ครั้ง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ยะลา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฎศิลป์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฎศิลป์  จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,000 บาท
1.คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีตามสาขาวิชาเอกที่ระบุ
2.มีความชำนาญในสาขาวิชาที่ตนสมัคร  ทั้งทักษะการพูด  อ่าน  เขียนและการฝึกปฏิบัติ
3. สามารถทำงานได้เต็มเวลา
4. มีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  เหมาะสม   และพร้อม ที่จะปฏิบัติงาน  ไม่เป็นโรคหัวใจหรือโรคประจำตัว ที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติหน้าที่

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ยะลา ตั้งแต่วันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร