โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเลขานุการ

 7 พ.ย 2561    1,792 ครั้ง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเลขานุการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เลขานุการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 7000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า25 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องรู้รักสามัคคี งานบุคคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร